O nabíjení

Pokud zvažujete koupi elektromobilu/ů pro svoji společnost, určitě budete muset řešit i to, jak je/j nabíjet.

Pro nabíjení jednoho elektromobilu můžeme aplikovat stejné podmínky, které jsou popsány v sekci Domácnosti.

Pro nabíjení 2 a více elektromobilů je třeba brát v potaz i tyto podmínky:

 • Celkový instalovaný výkon objektu, kde chcete provozovat nabíjecí park pro svoji flotilu
 • Řízení spotřeby
 • Počet nabíjecích míst
 • Počet uživatelů, kteří mohou používat nabíjecí místa

Chci konkrétní nabídku

Vlastní flotila master stanice Autonabiječka.cz
Domácnost střed Autonabiječka.cz

Počet jednotlivých nabíjecích míst se pak odvíjí od počtu provozovaných elektromobilů, plus je vhodné mít určitou rezervu pro případné hosty nebo zákazníky. V tomto případě hovoříme jak o AC nabíjecích stanicích, tak i o DC nabíjecích stanicích. AC nabíjecí stanice by měly být využívány v případě, že není potřeba rychlého dobití za krátký čas (typicky přes noc), DC nabíjecí stanici by pak měly být využívány pro rychlé dobití za krátký čas.

Z tohoto hlediska je pak nutné vhodně zvolit počet AC a DC nabíjecích stanic. DC nabíjecí stanice určitě nejsou podmínkou, ale mohou být vhodným doplněním nabíjecího parku, když ne pro firemní vozy, tak pro vozy vašich hostů nebo zákazníků. Pro AC nabíjecí stanice je nejvhodnější konfigurace s maximálním nabíjecím výkonem 22 kW rozdělená na 2 nabíjecí body, tedy 2 x 11 kW. Jednou nabíjecí stanicí tedy můžeme obsloužit 2 nabíjecí místa, tudíž 2 elektromobily.

AC nabíjecí stanice jsou konfigurovány v režimu nabíjení 3, verze C, nebo v režimu nabíjení 3, verze B

Režim nabíjení 3, verze C

Zaparkujete svého elektrického miláčka, vystoupíte, uchopíte nabíjecí kabel, připojíte do vozidla a hotovo. Tímto je popsána nabíjecí stanice konfigurována v režimu nabíjení 3, verze C

Režim nabíjení 3, Verze B

Existuje i možnost mít nabíjecí stanici v režimu nabíjení 3, verze B. Zde ale odpadá výhoda týkající se manipulace s nabíjecím kabelem – v tomto případě jej musíte stejně jako u mobilní nabíjecí stanice odněkud vyjmout, rozmotat a po nabíjení opět smotat a uložit.

Vlastní flotila Autonabiječka.cz

Pro DC nabíjecí stanice zvažujeme tyto varianty:

 • Nástěnná nabíjecí stanice s výkony od 22 do 30 kW
 • Volně stojící nabíjecí stanice s výkonem od 50 kW, do 250 kW, 250 – 500 kW

Každá varianta má své pro i proti.

Volně stojící nabíjecí stanice může být postavena prakticky kdekoli, respektive tam, kde je přiveden přívodní kabel. Zároveň je ale vybudování takového místa časově i finančně náročnější.
Naproti tomu nástěnná nabíjecí stanice se pouze připevní na stěnu budovy, kiosku, oddělující zídky apod. (i zde platí nutnost mít přiveden přívodní kabel). Montáž je tedy jednodušší a levnější, výsledný výkon ale není tak vysoký jako u volně stojící nabíjecí stanice.

DC nabíjecí stanice jsou konfigurovány v režimu nabíjení 4. Tato konfigurace je platná pro volně stojící i nástěnné nabíjecí stanice.

Režim nabíjení 4

AC i DC nabíjecí stanice je pak vhodné doplnit o další možnosti jako jsou:

 • Autorizace uživatele pomocí čipové karty
 • Dotykový panel / průmyslové PC
 • Napojení na systém správy budov

Kontaktujte nás

Ing. Josef Růžek Autonabiječka.cz

Ing. Josef Růžek

podpora@autonabijecka.cz
  * Povinné údaje

  Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

  Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

   Váš e-mail byl úspěšně odeslán.