Zpět na seznam článků

Porovnání produkce skleníkových plynů mezi elektromobily a běžnými naftovými či benzínovými automobily

Ekologičnost elektromobilů zpochybňují zejména německé studie. Odborníci z Technické univerzity v Eidenhovenu však vydávají opoziční dokument, který tyto studie nepřijímá, upozorňuje na chyby a podkládá fakty informaci, že elektrická vozidla produkují méně CO2 než automobily, které využívají fosilní paliva.

Studie chybně vyhodnocují produkci CO2 při výrobě baterií pro elektromobily

 Studie společností Buchal, Karl and Sinn, ADAC či ÖAMTC zakládají své tvrzení na zastaralých údajích ze Švédské studie z roku 2017. Tyto odborné práce totiž zhodnocují výrobu baterií do elektromobilů jako neekologickou a zatěžující pro životní prostředí.

Ve studiích z roku 2019 se však nacházejí zcela jiné údaje, jelikož výroba od té doby značně postoupila. V roce 2019 je při výrobě baterie uvedeno 85 kg CO2 na kWh. Při výrobě se aplikují nové chemikálie, jako je lithium nebo síra, což výrazně snižuje stopu CO2.

Podceňují životnost baterie

Studie zmiňují, že baterie elektromobilu má životnost 150 000 km. Tato informace však není podložena žádným skutečným výzkumem a jedná se o pouhý odhad. Skutečným číslem, které se zakládá na výpočtech, je minimálně 250 000 km, což naznačuje, že je baterie schopná přežít automobil.

Recyklace baterie je zatím stále v diskuzi, jelikož roztavení jejího jádra by poškozovalo životní prostředí více, než samotný odpad.

Nepředpokládají další vývoj v oblasti výroby elektrické energie

Za posledních dvacet let se produkce elektrické energie výrazně změnila. Podíly zdrojů časem v energetickém mixu mění své hodnoty, a proto by bylo nereálné, kdybychom uvažovali, že se tato situace už nikdy nezmění. Tímto chybným způsobem zmíněné německé studie uvažují. Odborníci z Eidenhovenu však předpokládají modernizaci a změny, a to na základě Pařížské dohody, která zavazuje státy k podpoře obnovitelných zdrojů.

Důležité je také zmínit, že elektromobily nejezdí na energii získanou z uhlí. Veřejné nabíjecí stanice mají ve většině případů smlouvu o odebírání zelené energie.

Používají chybné nebo zaujaté laboratorní testy

Laboratorní testy, na kterých se tvrzení ve studiích zakládají, nejsou nestranné. Hrazené jsou totiž právě těmi podniky, které je poté využívají ve svůj prospěch, pro obhajobu běžných automobilů. Zpráva od odborníků z Eidenhovenu využívá nestranná data z měření EPA.

Snižují emise z produkce paliva pro běžné automobily

Při výpočtu produkce CO2 běžnými automobily, nezahrnují studie skleníkové plyny, které unikají při výrobě paliva. Jedná se o dalších 30 % u benzínu a 24 % u nafty. Získávání ropy výrazně poškozuje životní prostředí.

Nabízejí příliš optimistický pohled na modernizaci a zlepšení výroby fosilního paliva

Zmiňují, že je možné vytvářet palivo udržitelnějším způsobem, ale výroba je mnohonásobně nákladnější než u elektromobilů.

Budoucnost je zelená

Jelikož je dnes hlavním světovým cílem maximální snížení CO2 a přechod

k obnovitelným zdrojům, je na místě nahradit běžné automobily elektromobily. Stejně jako se v roce 1894 uvažovalo o řešení velké hnojové krize a přišly první automobily, i dnes je třeba hledat chytré alternativní řešení, které elektromobily nabízejí.

Závěrečná fakta

I když bereme v úvahu výrobu baterie pro elektromobil a spotřebu energie, produkce CO2 je u elektromobilů výrazně nižší než u motorů spalovacích, a to o 54-82 %.

Zdroj: studie Technické univerzity v Eidenhovenu

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.