Zpět na seznam článků

Na kolik podporuje stát elektromobilitu?

Životní prostředí v České republice je stále více zatěžováno automobilovou dopravou. Znečištění ovzduší z dopravy má neblahý dopad na zdraví člověk, a to především ve městech. Už jenom z tohoto důvodu je smysluplné investovat do elektromobility, která má nulové lokální emise a přispívá tak čistějšímu životnímu prostředí. Nakolik je rozvoj čisté mobility podporován, se dozvíte v následujících řádcích.

Podpora čisté mobility

Ministerstvo obchodu a průmyslu (MOP) přichází s novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), jehož součástí je i podpora čisté mobility. Ministerstvo vyhradilo 1,9 miliardy korun na snížení závislosti dopravy na fosilních palivech a snížení tak emisí skleníkových plynů. Dotace bude možné využít v rámci podnikatelského sektoru na pořízení vozidel s alternativními pohony (elektřina a vodík) a také na budování dobíjecích a plnících stanic (neveřejná infrastruktura pouze pro potřeby daného podniku). Program by měl být spuštěn v roce 2022.

Cílem programu je mimo jiné i šíření povědomí o způsobech alternativní dopravy mezi podnikateli, ale i občany.

 

Národní plán obnovy

17.5.2021 schválila vláda Národní plán obnovy, který má posunout naši zemi blíže k ekonomice s přidanou hodnotou. A nezapomnělo se ani na čistou mobilitu, na kterou bylo vyčleněno 7 miliard korun, které budou investovány přes MPO do budování dobíjecích stanic nebo podpory nákupu bezemisních vozidel.

Zatím nejsou stanoveny přesné projekty, které budou financovány. Pouze se stanovil rozpočet a určily jednotlivé oblasti.

Za zmínku stojí i podpora elektrizace železnic, do které má ministerstvo v plánu investovat minimálně 18 miliard korun.  „Elektrizace železnic je nejvýznamnějším prvkem elektromobility, neboť v případě použití střídavého systému 25 kV se dosahuje energetická účinnost dopravy až na úroveň 95 % (v případě spalovacího motoru se jedná jen kolem 30 %, v případě cyklu elektrolýza – palivový článek – baterie 40 %), neboť systému umožňuje rovněž rekuperaci brzdné energie,“ uvádí se v dokumentaci Národního plánu obnovy.

Fyzické osoby si musí počkat

Dotace na nákup elektromobilů u soukromých osob nejsou v ČR na pořadu dne. Otázkou je, zda se podaří splnit cíle Národního akčního plánu čisté mobility, podle kterého by mělo v roce 2030 na tuzemský silnicích jezdit minimálně 220 000 automobilů. V současnosti je u nás evidováno přes 4 000 elektromobilů.

Některé okolní státy se rozhodly pro jinou politiku a nákup elektromobilů podporují i u soukromých osob. Tak například:

  • Německo nabízí 9 000 eurna elektromobil s pořizovací cenou do 40 000 eur.
  • Rakousko své občany podporuje částkou 5 000 eur.
  •  Na Slovensku mohou lidé žádat o 8 000 eur, pokud nepřesáhne pořizovací cena vozu 50 000 eur.

 

Rostoucí zájem o elektromobilitu je nepopíratelný. Přestože v lednu letošního roku klesl celkový počet nově registrovaných aut v Evropě o 26 %, měly nově registrované elektromobily meziroční růst 18 %. Stáváme se snad svědky vznikajícího fenoménu?

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.