Zpět na seznam článků

Jak elektromobilita ovlivní průmysl?

první části rozhovoru Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, prozradil, jaká byla reakce vedení Volkswagenu na navrhované řešení pro elektromobilitu, dále jsme probírali překážky rozšíření elektromobility anebo nám prozradil, jaké elektroauto v něm vzbuzuje emoce. Pojďme na druhou část – vliv elektromobility na zaměstnanost, na školství, hrozby a příležitosti pro český průmysl a další témata.

Ovlivní nějakým způsobem elektromobilita zaměstnanost v republice?

Určitě. Mnoho lidí přijde o práci, ale zároveň mnoho nových pracovních míst vznikne. Budeme se ale muset snažit, aby vznikly u nás, a ne jinde a aby pro ta nová místa měli naši lidé dostatečnou kvalifikaci a mohli je zastávat. I na systém vzdělávání to bude klást velké požadavky.

Jak může být školství (ať už střední či vysoké) více vtaženo do rozvoje, výzkumu elektromobility?

Nástup elektromobility bude znamenat potřebu posílení některých studijních programů zaměřených na elektrotechniku, chemii a další programy. Otevře se nový prostor pro spolupráci firem a univerzit. Vzniknou nové příležitosti pro využití odečitatelné položky na vědu a výzkum, kterou jsme kdysi s Martinem Jahnem zavedli do české legislativy.

Radku, jak je vnímaná elektromobilita v rámci Svazu průmyslu a dopravy?

Svaz průmyslu se na elektromobilitu dívá pragmaticky. To znamená upozorňuje na úskalí, která jsou s tím spojená a říká vládě, co bude potřeba udělat, aby celý koncept fungoval, aby byl úspěšný. Upozorňujeme také na ostatní alternativní pohony a nabádáme k technologické neutralitě, byť je emobilita v tuto chvíli nejdále. Nebráníme se elektromobilitě, protože vidíme, že už jsme kvůli regulaci a tlaku politiky za bodem obratu.

Takže už se nelze vrátit zpět?

Ne. Automobilky investovaly do rozvoje elektromobility tolik peněz, že je nutné udělat maximum pro to, aby fungovala. Vysvětlujeme, že to je trend budoucnosti, a že je potřeba se na něm podílet. A to i přes to, že to bude pro celý český autoprůmysl velká výzva. Když ji ale zvládneme, může to pro nás být do budoucna dobrá příležitost.

Vidíte v elektromobilitě hrozbu pro český průmysl? Jak se musí průmysl změnit, aby elektromobilitu využil v příležitost?

Samozřejmě, že rozvoj elektromobility není pouze to, že si někdo koupí auto a bude s ním jezdit. Bude to mít obrovský dopad na celý autoprůmysl v ČR. Je to obrovská výzva pro dodavatele, kteří se budou muset přeorientovat na výrobu jiných součástek, než na které se soustředili doposud. Bude to těžké i pro automobilky samotné. I pro lidi – některé kvalifikace v budoucnu nebudou potřeba s odchodem spalovacích motorů. Naopak bude potřeba spousta nových kvalifikací spojených s rozvojem elektromobility. Budou se měnit byznys modely automobilek. Mnoho automobilek dnes žije z prodeje náhradních dílů, které nebudou tolik potřeba. Servis elektromobily nepotřebují tak často, takže i zde ubude uplatnění.

To, co říkáte, je přirozená změna související s novou alternativou pohonu auta.

A právě proto je třeba vytvořit nové byznysové modely, získat nové příležitosti. Takže dealeři už určitě začínají přemýšlet nad tím, jak se stát prodejci energetických řešení – spojit nabíjení elektromobilu s energií pro domácnost, jak nabízet lidem uskladnění energie a její následné využití v domácnosti atd. Je to hluboká transformace významného průmyslového sektoru, která momentálně snese srovnání snad jen transformací tabákového průmyslu, který přechází od klasických cigaret k výrobkům bez dýmu. Určité byznysové modely odchází, úplně zaniknou nebo se transformují, jiné přicházejí. Proto je důležité, abychom se na to dívali pokud možno co nejvíce otevřeně, proaktivně, byli u toho a snažili se z toho získat maximum.

Jste pro pobídky na nákup elektromobilu, dobíjecí stanice pro firmy a také pro soukromé osoby? Jak by taková pobídka měla vypadat?

Vláda by měla přijít s pobídkami na rozvoj elektromobility. Teď vidíme na úrovni měst skvělou věc – zdarma parkování pro EV. To je něco, co může lidi motivovat k pořízení elektromobilu. Daňové zvýhodnění při nákupu elektromobilu by také stálo za zvážení. Samozřejmostí by měla být i podpora budování nabíjecí infrastruktury. Zde však musí přijít i energetické firmy s koncepty, jak elektromobilitu podporovat, jak přicházet s konkurenceschopnou cenou tarifů atd.

Jaká je vládní podpora elektromobility?

Současná vláda není v oblasti elektromobility příliš aktivní. Uvítali bychom, kdyby se začala chovat standardně, jak je zvykem v západní Evropě, a věnovala jí větší pozornost a podporu.

Radku, jsem rád za povídání na elektromobilní téma. Z obou částí rozhovoru si odnáším, že elektromobilita se bude více prosazovat, nebojme se ji přijmout. Přinese také nové businessové příležitosti. Přeji vám šťastnou ruku při rozhodování ohledně vašeho budoucího elektromobilu.

Petr Beneš, elektromobilní nadšenec, uživatel elektromobilů Hyundai Ioniq Electric a Kia e-Niro, benes_petr@seznam.cz, www.linkedin.com/petrbenes-electromobility

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.