Zpět na seznam článků

Evidence nabíjení a jeho vyhodnocování ve firmách

Doba nabíjení zdarma skončila. I proto firmy stále více sledují provozní náklady elektromobilů. Jaké je řešení pro fimy, pro správce firemních car fleetů? 

Elektromobilita do firem proniká sice pozvolna, ale jistě. Při přechodu společnosti na elektromobily je třeba vyřešit několik důležitých otázek a jednou z nich je vyúčtování domácího nabíjení. K tématu jsem si povídal s Davidem Nurkovičem, Team Lead eMobility dpt. ve společnosti EuroWag.

„Většina firem nemá v tuto chvíli jasnou vizi, jak elektromobilitu uchopit a přistupují k ní podobně jako ke spalovacím vozidlům. Tedy pořídí bateriová či plug-in hybridní vozidla a dobíjecí infrastrukturu řeší „hloupým“ wallboxem. Takto samozřejmě lze řešit jedno vozidlo, ale ve větším množství narazí na problémy. Například jak přiřadit konkrétní náklady ke konkrétnímu vozidlu, nedostatečný příkon budovy, management dobíjení. Téma elektromobility je v mnohém zcela komplexnější než provozování spalovacích vozidel.“

 

V čem je komplexita provozu fleetu elektrických vozidel?

Obvykle totiž zjistíte, že začít je třeba „domácím cvičením“ jako je zjištění příkonu budovy, měřením její běžné spotřeby v průběhu roku a tím dojít ke zjištění dostupného výkonu, který je možné využívat k dobíjení firemních vozidel. A následně ze znalosti provozu vozového parku zvolit správný způsob provozování nízkoemisních vozidel. Ideální je, když už od začátku zúčastnění přistupují k elektrifikaci komplexně – samotný přechod na bateriová vozidla lze ze zkušenosti rozdělit do zhruba 4 etap. Setkal jsem se s fleetovým manažerem, po kterém chtěl management společnosti rovnou 100% přechod na elektromobily a přitom ve společnosti neměli procesně podchycenou car policy, finančně naplánovaný rozpočet a zdaleka netušili v jakém stavu jsou jejich budovy ohledně připojení do elektrické sítě.

 

Optimální časová osa elektrifikace vozového parku osobních automobilů u komerční společnosti

 

Když mám „domácí cvičení“ hotové, co mám udělat dále?

Následují otázky na způsob dobíjení firemních vozidel. K dispozici by mělo být zřejmě firemní dobíjení, protože bude mít pravděpodobně nejlevnější cenu za kWh a vozidla na firemním parkovišti často parkují. Nicméně je třeba vzít v potaz náklady na pořízení takové infrastruktury včetně jejího řízení pro požadovaný počet vozidel a již zmíněný příkon budovy. Zcela jistě budou firmy pořizovat také karty, čipy či aplikace pro veřejné dobíjení, které zajistí přísun energie na dlouhých cestách a takové transakce je třeba importovat do systému pro vedení knihy jízd. Nicméně k diskusi bude zcela jistě i tzv „domácí nabíjení“, tedy otázka toho, zda a jak umožnit řidičům dobíjet služební vozidla v jejich domovech.

 

Domácí nabíjení vidím jako klíč k rozvoji elektromobility ve firmách. Jaké jsou možnosti finanční kompenzace pro zaměstnance, který nabíjí služební auto doma?

Domácí nabíjení vnímáme jako velmi zásadní pro ty zaměstnance, kteří mohou nabíjet u rodinného domu či v garáži. Je to i velmi jednoduché, protože pokud nabíjíte z obyčejné zásuvky na 230 V a nabíjíte z ní výkonem 2,3 kW za hodinu, jste schopni od 18 do 8 hodin ráno nabít cca 32,2 kWh a na to už lze ujet i výrazně přes 150 km. Pro firmu je výhodou takového nabíjení, že firma nemusí budovat rozsáhlou infrastrukturu a přesto může provozovat velké množství nízkoemisních vozidel. Navíc je mnoho obchodních zástupců či techniků, kteří na centrálu společnosti jezdí sporadicky a často jen na čtvrtletní poradu.

 

Jak se řeší proplacení nákladů na nabíjení zaměstnanci v tomto případě?

To právě není jednoduché takové dobíjení řidiči proplatit. Je několik možností jak na to. 

  • Za prvé: můžete zvolit měsíční paušál. Ten je fixní a postrádá jakoukoliv kontrolu – nezjistíte, zda řidiči dobíjí či nikoliv. 
  • Za druhé: můžete vycházet z nájezdu za časové období např. kalendářní měsíc a vynásobit spotřebou uvedenou výrobcem v technickém průkazu. Od takto odvozených kWh lze odečíst kWh z veřejného a firemního dobíjení, pokud je znáte. Zbylou hodnotu vynásobit cenou za kWh. 
  • Za třetí: můžete v místě bydliště instalovat wallbox s komunikací a odečtem dobitých kWh – ten je sice nejpřesnější pokud jde o kWh, ale stále ještě potřebujete jasnou informaci o aktuální ceně a mnohdy máte navíc dvoutarifní režim, o kterém přesně nevíte kdy a jak je aplikován a tedy účtován. Řešení je to z uvedených nejdražší a to jednorázově tak i provozně, platíte paušál jako u mobilu a za jedny peníze vyřešíte pouze jedinou lokalitu u sebe doma, nikoliv chalupu nebo další byt.
  • Za čtvrté je tu nabídka našeho telematického řešení, které lze použít kdekoliv, protože pracuje s přesnou polohou vozidla a zároveň zpracujeme informaci o stavu dobití baterie přímo z auta. Přesností pochopitelně nemůžeme certifikovanému elektroměru před wallboxem konkurovat, protože při dobíjení dochází ke ztrátám a my pracujeme s informací o stavu energie v trakčním akumulátoru ve vozidle. Na druhou stranu nám neunikne žádné dobíjení. 

 

Já mám zkušenosti s vaší aplikací Webdispečink.

Skvěle, takže ještě konkrétněji: Náš systém Webdispečink spočítá kolik kWh přibylo v baterii vozidla, když parkovalo v místě bydliště konkrétního řidiče. Takovým způsobem se dá evidovat, kolik mám řidiči jako firma zaplatit za to, že mi nabíjí u sebe doma firemní vůz. Stačí celkové kWh vynásobit odsouhlaseným tarifem. A zde se lze jistě inspirovat vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Vyhláška číslo 47/2022 stanovuje cenu 6,- Kč za kWh. Případně si firma ve své dikci stanoví vlastní smluvenou cenovou hladinu a to buď plošně nebo individuálně.

 

David Nurkovič (vpravo) i Petr Beneš se zajímají o udržitelnost

 

Dá se podobný systém použít i pro přehled nabíjení ve firmách?

Ano, dá. V praxi často řešíme obdobně i nabíjení ve firmách, protože použili wallbox, který neumí uložit údaje o tom, kdo, kdy a kolik nabíjel. Tím pádem sledujeme i příbytek v bateriích vozidel v areálu firmy a násobíme tarifem stanoveným smlouvou s poskytovatelem.

 

Přehled nabíjení v aplikaci Webdispečink

 

Jak zaměstnanec může vyúčtovat nabíjení na místě mimo firmu a domov?

Na toto máme kategorii tzv. „Neznámého nabíjení“. Do ní automaticky zařazujeme klientům všechna nabíjení, která byla realizována mimo dodané čipy veřejného nabíjení, mimo firemní wallboxy a mimo místa, která jsou u řidiče nastavená jako domácí nabíjení. Obvykle se zde objeví nabíjení u nákupních a zábavních středisek, které umožňují rychlé DC nebo i pomalejší AC nabíjení. Jsou to také ale například nabíjení na hotelech, které provozují své „neveřejné“ wallboxy a našli bychom určitě i další varianty jako nabíjení na chalupě, u známého, … Tato „neznámá nabíjení“ pak umožňujeme fleetovým managerům vkládat do evidence nákladů na vozidlo a to i hromadně za celý vozový park.


Evidence neznámého dobíjení je důležitá pro celkový přehled o nepřiřazených nákladech, protože chybějící účet k dobíjení může ovlivnit a zkreslit spotřebu a průměrnou cenu za najetý kilometr v daném období. Neznámé dobíjení můžeme sledovat na úrovni vozidel i jednotlivých řidičů

 

Grafický výstup vizualizace nabíjení včetně prezentace neznámého dobíjení (červeně) v aplikaci Webdispečink

 

Evidenci nákladů na nabíjení již máme vyřešenou. Avšak car fleet management nejsou jen náklady na palivo.

Díky podchycení všech nákladů na dobíjení, znalosti SOC (stav nabití baterie) na začátku a konci měsíce a ujetých km z knihy jízd lze tedy efektivně vypočítat srážky za soukromé km, pokud je umožňujete jako firma realizovat.

 

EKJ – elektronická kniha jízd elektromobilu s rozlišením soukromých a služebních jízd v aplikaci Webdispečink

 

To vede k tomu, že nízkoemisní vozidla provozujete v jednom systému společně se spalovacími a tudíž nemáte žádnou administrativní práci navíc. Jediný rozdíl je, že při domácím nabíjení dochází k proplacení těchto kWh řidiči a tak i řidič, když jede soukromě, dostane proplacenou částku za nabíjení a tak položka K ÚHRADĚ ŘIDIČI často končí v záporných číslech.

 

Report „Statistika výpočtu náhrad za používání služebního elektromobilu s rozlišením soukromých a služebních km“ v aplikaci Webdispečink

 

Popsané řešení je pro fleet manažery. Co musí udělat řidič, aby systém fungoval?

Řidiči mají jednoduchou aplikaci WD DRIVER. Tu lze použít pro identifikaci řidiče, typu jízdy (soukromá/služební), ale také pro zadání účelu jízdy. Vše se děje přes Bluetooth mezi telefonem řidiče a GPS jednotkou ve vozidle. Takto lze bez nutnosti vrtání prostupů pro přepínače, instalování terminálů a čteček čipů vše elegantně vyřešit chytrým telefonem, který ve vozidle většina řidičů stejně má.

 

Screenshot mobilní aplikace WD Driver propojené přes Bluetooth s GPS jednotkou Vetronics 820 s možností volby druhu jízdy vč. účelu u služební jízdy a zobrazením nejbližších čerpacích a dobíjecích stanic dle druhu vozidla (ŠKODA Karoq)

 

Co dalšího umožňuje aplikace WD DRIVER řidičům?

Řidič v aplikaci může řešit základní elektromobilní problematiku. Např. zná stav baterie a tím pádem dojezd. Pokud se vozidlo nabíjí, vidí, za jak dlouho bude nabito na 80 a 100 %. Kromě toho ale aplikace také může doporučovat místa, kam má řidič zajet nabít, případně i natankovat. Takto může jednoduše fleetový manažer směrovat kolegy na pro firmu nejvýhodnější čerpací stanice a nabíječky a to i na vlastní firemní wallboxy, které jsou rozmístěny na pobočkách napříč celou republikou.

 

Mobilní aplikace WD Driver využívající datový tarif zobrazující a stav dobití trakčního akumulátoru vč. informace o dojezdu vozidla

 

Co dalšího jako EuroWag nabízíte firemním fleet managerům mamažerům?

Přes naši společnost PRINCIP a.s., která je člen rodiny EUROWAG, v tuto chvíli provozujeme v telematickém systému Webdispečink více jak 800 nízkoemisních vozidel. Zákazníci společnosti mají ve vozidlech instalované GPS jednotky, které zasílají na servery data o stavu energie v baterii vozidla, stavu nabíjení, dojezdu a další. Díky těmto datům můžeme nabídnout služby vedení knihy jízd nebo analýzu postupu elektrifikace vozového parku, konzultace o možnostech nabíjecí infrastruktury, pomoc při řešení přechodu k elektromobilitě a také vnitrofiremní sdílení poolových vozidel.

 

Vítám, že společnost EuroWag přichází s řešením, které přispívá k většímu rozšíření čisté mobility. Jsem přesvědčen, že firemní car fleet manageři využijí dostupné řešení od EuroWagu k postupné elektrifikaci firemních vozových parků. Když jsem zkoušel toto řešení např. během 5 200 km dlouhé cesty elektromobilem do Španělska na eco rally, byl jsem s řešením spokojen.

Petr Beneš, elektromobilní nadšenec jezdící jen na baterky; benes_petr@seznam.cz; www.linkedin.com/in/petrbenes-electromobility

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.