Elektromobilita

Elektromobilita

Elektromobilita se stále více dostává do popředí jako alternativa dopravy. Díky svým nulovým lokálním emisím výrazně přispívá k čistotě životního prostředí v místě provozu. Nabíjení elektromobilu se děje převážně v noci, kdy je elektřiny nadbytek. Důraz na ekologii provozu byl důležitým aspektem při výběru automobilu v rámci projektu.

 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Elektromobilita – výzva V.

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro účely podnikání Renáty Chlebkové

Jméno žadatele: Renáta Chlebková

Termín realizace: 03/2020 – 05/2021

Způsobilé výdaje: 1 132 116 Kč

Dotace: 339 634,80 Kč

Popis projektu: Cílem předkládaného projektu bylo pořízení elektromobilu. Žadatel hodlá pořídit elektromobil v kategorii M1 se specifickými technickými parametry. Elektromobil disponuje celkovým výkonem 150 kW. Součástí elektromobilu je baterie s celkovou kapacitou baterie 64 kWh, což odpovídá dojezdové vzdálenosti max. 455 km. Žadatel zvolil vyšší kapacitu baterie vzhledem k dojezdové vzdálenosti veškerých podnikatelských činností podnikající osoby.

Závěry a výsledky: V rámci projektu byl realizován elektromobil značky Kia e-Niro, s kapacitou baterie 64 kWh. Díky pořízení elektromobilu bude Renáta Chlebková moci bezproblémově cestovat v rámci svých pracovních aktivit spojených s fundraisingem pro humanitární organizaci. Díky setkávání s různými firmami tímto způsobem také propaguje čistou mobilitu.

Fotografie realizovaného projektu

 

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.