Elektromobilita společnosti Kadlec – elektronika, s.r.o.

Elektromobilita společnosti Kadlec – elektronika, s.r.o.

Elektromobilita se stále více dostává do popředí jako alternativa dopravy. Díky svým nulovým lokálním emisím výrazně přispívá k čistotě životního prostředí v místě provozu. Nabíjení elektromobilu se děje převážně v noci, kdy je elektřiny nadbytek. Důraz na ekologii provozu byl důležitým aspektem při výběru automobilu v rámci projektu.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: Elektromobilita – Kadlec – elektronika, s.r.o.

II. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010742

Jméno žadatele: Kadlec – elektronika, s.r.o., Hviezdoslavova 1335/55E Brno 62700

Termín realizace: 12.12.2018

Způsobilé výdaje: 3 116 339,00 Kč

Dotace: 885 046,20 Kč

Popis projektu: Projekt žadatele Kadlec – elektronika, s.r.o. v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavádí do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů je pořízen Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Jihomoravském kraji. Realizace projektu končí 30. 11. 2020. V rámci realizace projektu budou návazně v době udržitelnosti prováděny diseminační a propagační aktivity.

Závěry a výsledky: pořízený elektromobil zn. Tesla, typ X je v majetku příjemce dotace. Elektromobil je trvale využíván pro účely služebních cest. Dobíjení je realizováno nabíječkami, které získávají energii převážně z FVE umístěné na střeše firemní budovy. Je tak průběžně naplňován záměr využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Fotografie realizovaného projektu:

Projekt byl spolufinancován OP PIK

 

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.