Nízkouhlíkové energie

Elektromobilita - IV. výzva

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin.Jaké aktivity budou podporovány


  • zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily
  • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie
  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů)
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami

Určeno pro: Vlastní flotila

Termín pro žádosti: od 30. 11. 2018 do 31. 5. 2019

Čtěte více