Zpět na seznam článků

Autonabíjení v zákonech Evropské unie

Moderní a pokroková doba klade důraz na neustálý rozvoj a inovaci všech odvětví lidského života. Ještě nedávno by nikoho z nás ani nenapadlo pomyslet na auta, která se budou nabíjet elektrikou. Ale nová evropská směrnice z roku 2018 dokazuje, že je celosvětově očekáván velký rozvoj emobility. Není proto od věci se na vše připravit dopředu. Především pak u nových staveb či velkých rekonstrukcí. Jaké povinnosti tedy nová směrnice nařizuje? A koho se tyto novinky nejvíce dotknou?

Jezdíte na elektriku? Už nebudete muset marně hledat dobíjecí stanice

Elektrická vozidla nezatěžují životní prostředí tak jako běžné automobily. Tento fakt je již všeobecně známý a my bychom se měli snažit tento způsob mobility výrazně podporovat. V současné době je ale pro běžného člověka elektrovozidlo ještě stále něco neobvyklého. Autonabíječky nenajdete na každém kilometru dálnice tak jako třeba benzinky. I proto nová směrnice požaduje rozvoj infrastruktury pro emobilitu. Prozatím se jedná o firmy. Společnostem, kde je více jak 10 parkovacích míst, předepisuje minimální počet dobíjecích stanic a zároveň nařizuje instalaci kabelovodů ke každému parkovacímu stání. Na každých 10 parkovacích míst by měla být vybudována jedna autonabíječka. Na každém pátém parkovacím místě musí stavitel přivést kabeláž pro možnou dodatečnou instalaci dalších dobíjecích jednotek. V praxi to pak znamená, že každá firma, která bude stavět nové parkoviště (nebo ho rekonstruovat) musí myslet na elektrická auta už při stavbě a do projektu zahrnout autonabíječky.

Lepší (a levnější) dříve než později, doba emobility teprve nastává

Díky již připravené infrastruktuře se sníží náklady na instalace dobíjecích stanic pro jednotlivé vlastníky, a uživatelé elektrických vozidel tak budou mít přístup k dobíjecím stanicím. Stanovení požadavků na elektromobilitu na úrovni Unie ohledně předběžného vybavení parkovacích míst a instalace dobíjecích stanic je účinným způsobem, jak podpořit používání elektrických vozidel v blízké budoucnosti a současně umožnit ve střednědobém až dlouhodobém horizontu další rozvoj s nižšími náklady.“ 1 Tak zní jeden z bodů nové směrnice, která by se v zákonech České republiky měla promítnout do března 2020. To, že se rozvojem elektrických autonabíječek zjednoduší přístup k pohonu majitelům elektromobilů je jasné. Nová nařízení ale myslí i na samotné firmy, především pak na jejich náklady. Je mnohem jednodušší a ekonomičtější připravit kabelovody pro případnou instalaci dobíjecích stanic při samotné stavbě nového parkoviště než dodatečně po několika letech vše znovu upravovat.

Myšlenka vybudování široké sítě elektrických nabíječek je samozřejmě podporována. Diskutabilní ale je, zda je opravdu nutné ihned vytvořit funkční dobíjecí místa. Možná by stačilo během stavby vše připravit tak, aby se stanice dala jednoduše instalovat, jakmile přijde poptávka. Nakonec přesně takto směrnice reflektuje obytné budovy s více než deseti parkovacími místy.  Další možnou otázkou k diskuze je samotný zdroj elektrické energie. Autonabíječky by měly využívat zelenou energii dodávanou například pomocí solárních panelů. Jedině tak opravdu dojde ke snižování znečištění ovzduší.

 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.