AC/DC nabíjení

Hlavní rozdíly

Celkem jsou definovány 4 režimy nabíjení. Podle normy IEC 61851 existují různé způsoby, jak nabít baterii elektromobilu. Režim nabíjení rozlišuje celkem tři druhy nabíjení střídavým proudem – AC a jeden režim nabíjení stejnosměrným proudem – DC.

Při nabíjení střídavým proudem (AC) se převodník AC/DC nachází ve vozidle. Přeměňuje střídavý proud na stejnosměrný, který je nutný k nabití baterie.

Nabíjení stejnosměrným proudem (DC) nabízí možnost přenášet během krátké doby vysoký výkon. Ve srovnání s nabíjením AC jsou kontakty a průřezy vodičů dimenzovány větší a lze s nimi převést až 200 A a 850 V DC. Obecně se v tomto případě hovoří o rychlém nabíjení.

Pro DC nabíjení doporučují přední výrobci automobilů tzv. kombinovaný nabíjecí systém (CCS, combined charging system), který je definován normou IEC 62196-3.

Režim nabíjení 1

Vozidlo se nabíjí střídavým proudem z normovaného zásuvného zařízení. U jednofázové sítě jsou povolena napětí do 250 V, u třífázové sítě do 480 V. Nabíjecí proud dosahuje maximálně 16 A. V případě tohoto režimu nabíjení nedochází k žádné komunikaci mezi vozidlem a nabíjecí stanicí. Nutným předpokladem je, aby bylo zásuvné zařízení na straně infrastruktury zajištěno bezpečnostním zařízením chránícím před chybovým proudem. Jelikož toto není u starších instalací vždy zajištěno, doporučuje se nabíjení v režimu 2.

Režim nabíjení 2

Režim nabíjení 2 popisuje připojení elektrického vozidla k elektrické instalaci přes standardní euro zástrčku. Lze jej použít kdekoli, kde nelze zaručit existenci funkčních ochranných zařízení. To platí zejména pro starší elektrické instalace s nižšími parametry. Nabíjecí kabel obsahuje kontrolér, stykač a stavové signálky a omezovač proměnného proudu. Maximální přípustný nabíjecí proud je 13A, protože vyšší proudy způsobují nebezpečí požáru v důsledku přehřátí. Tento režim nabíjení je de facto možný kdekoli a je považován za nouzové nabíjení.
Nabíjecí kabely režimu 2 jsou obvykle součástí každého vozu.

Režim nabíjení 3

Pro režim nabíjení 3 je nezbytný proudový chránič integrován již do nabíjecí stanice. Nabíjecí stanice zajišťuje komunikaci s vozidlem. Tímto způsobem lze vozidlo nabíjet až 63 A ve třífázové síti.

Režim nabíjení 3, verze A

V režimu nabíjení 3, verze A probíhá nabíjení prostřednictvím nabíjecího kabelu, který je pevně připojen k vozu a na druhé straně je připojen do nabíjecí zásuvky nabíjecí stanice.

Režim nabíjení 3, verze B

V režimu nabíjení 3, verze B probíhá nabíjení prostřednictvím nabíjecího kabelu, který je připojen na jedné straně do nabíjecí zásuvky nabíjecí stanice a na druhé straně je připojen do nabíjecí zásuvky vozidla.

Režim nabíjení 3, verze C

V režimu nabíjení 3, verze C probíhá nabíjení prostřednictvím nabíjecího kabelu, který je pevně připojen na straně nabíjecí stanice a na druhé straně je připojen do nabíjecí zásuvky vozidla.

Režim nabíjení 4

Režim nabíjení 4 označuje nabíjení stejnosměrným proudem a je definován pro takzvané rychlé nabíjení elektromobilů. Nabíjení probíhá prostřednictvím nabíjecího kabelu, který je pevně připojen na straně nabíjecí stanice a na druhé straně je připojen do nabíjecí zásuvky vozidla.

Partneři projektu

Všichni partneři

Co přináší elektromobilita a jak se jí dá využít spolu s obnovitelnými zdroji?

Vyžádejte si náš e-book o emobilitě.

    Váš e-mail byl úspěšně odeslán.